Blog

Alkazar Teknoloji ekibinin hazırlamış olduğu farklı analiz senaryolarının içeriğini buradan takip edebilirsiniz.
Home  >  Blog  >  İnşaat Sahaları ve Kule Vinçler için İklime Dayalı İş Güvenliği
İnşaat Sahaları ve Kule Vinçler için İklime Dayalı İş Güvenliği
17 Ocak 2020

İnşaat Sahaları ve Kule Vinçler için İklime Dayalı İş Güvenliği

Kötü hava şartlarının inşaat sahalarına, çalışanlara ve kule vinçler gibi yüksekte çalışan makinalara hasarı azımsanamayacak kadar büyüktür. Bu nedenle inşaatlar için planlama yapılırken ilgili bölgenin aylık ve saatlik hava koşullarını da dikkate almak gerekir. Geçmiş dönem bölgesel iklim araştırmaları ulusal meteoroloji ofisleri, özel sektör ve akademik kurumlar tarafından oldukça popüler bir çalışma konusudur.

Alkazar da Dünya’daki herhangi bir yer için geçmiş dönem bölgesel iklim verilerini hem uluslararası kuruluşlardan temin etmekte hem de sayısal yöntemler kullanarak üretme ve işleyerek kullanıcılar için anlamlı hale getirme kabiliyetlerine sahiptir. Bu bağlamda yapı sektörü için de ileri seviye matematik ve fizik ile büyük veri (ing. Big data) ve bulut teknolojilerini kullanarak geçmiş dönem bölgesel iklim verilerinin harmanlandığı grafikler ve raporlama hizmeti sunmaktadır.

Aylık çalışabilirlik takvim formatı

Aylık çalışabilirlik takvim formatı

Rüzgâr hızı özellikle kule vinçlerin çalışması açısından en kritik öneme sahip parametrelerden biridir. Belirlenmiş bir limitin üzerindeki hız değerlerinde vinçlerin ve kaldırma ekipmanlarının çalışması iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli olmaktadır.

Aşırı soğuk hava koşulları, çalışan vinçlerin parçalarına zarar verebilmektedir. Bundan dolayı vinç tipine göre bir sıcaklık aralığında çalışmalar yapılmalıdır.

Vinçlerde düşük görüş mesafelerinde çalışmak kötü sonuçlara neden olabilir. Özellikle çok sisli havalarda çalışmayı durdurmak güvenlik açısından önemlidir. Sis, birçok parametreye bağlı oluştuğu için hesaplanması kolay bir meteorolojik olay değildir. Ancak, alınacak varsayımlar ile oluşma riskinin tahmini mümkündür. Herhangi bir yağış olmama durumunda, sabaha karşı sıcaklık değerlerinin düşük olması ve bu sebeple de bağıl nemin yüksek çıkması sis oluşma olasılığını arttırmaktadır. Bu bağlamda, bağıl nemin yüksek, yer seviyesindeki çiy noktası farkının düşük ve yine yer seviyesindeki rüzgâr şiddetinin sadece havadaki nemi karıştıracak kadar olması sis riski meydana getirmektedir.

Boranların varlığı, özellikle yıldırım düşme riski sebebiyle hem vinçlerin hem de işçilerin sahada çalışması için tehlikelidir. CAPE (ing. Convective available potential energy), bu gibi gök gürültülü sağanak yağışların oluştuğu durumu gösteren ve özellikle Türkiye için diğerlerine göre daha doğru sonuçlar veren indekslerden biridir.  Bu sebeple incelenen CAPE indeksi değerlerine bakarak, konvektif bir aktivitenin oluşup oluşmayacağı tahmin edilebilir.

Aynı zamanda, yağış miktarının yüksek olması, yine hem işçilerin hem de vinçlerin çalışma güvenliği için çok önem arz etmektedir.

Çalışılamaz günlerin saatlik örnek çıktı formatı

Çalışılamaz günlerin saatlik örnek çıktı formatı

İklim Dayalı İnşaat Saha Analizi Örnek Raporu

İklim Dayalı İnşaat Saha Analizi Bilgi Formu