Blog

Alkazar Teknoloji ekibinin hazırlamış olduğu farklı analiz senaryolarının içeriğini buradan takip edebilirsiniz.
Home  >  Blog  >  Veri Merkezi Soğutma Sistemlerinde Rüzgar Yönleri ve Bypass Oranı
Veri Merkezi Soğutma Sistemlerinde Rüzgar Yönleri ve Bypass Oranı
8 Mart 2023

Veri Merkezi Soğutma Sistemlerinde Rüzgar Yönleri ve Bypass Oranı

Veri merkezlerinde, donanım ve sunucuların çalışması sırasında oluşan ısı, soğutma sistemleri aracılığıyla kontrol edilmelidir.  Soğutma amaçlı kullanılan ünitelerin yerleşimi büyük veri merkezlerinde çatı üstünde konumlandırılabilir. Ancak, bu yöntemin bypass oranı, verimlilik ve performans açısından önemlidir. Bu nedenle, HAD analizleri, bypass oranının incelenmesi ve optimize edilmesinde kullanılabilir.

Bypass oranını incelediğimiz blog yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz:

HAD analizi (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi), bilgisayar simülasyonları yoluyla akışkanların hareketini ve davranışını modelleme yöntemidir. Bu yöntem, matematiksel denklemler kullanarak, akışkanların hızı, sıcaklığı, basıncı, yoğunluğu ve diğer özellikleri gibi değişkenlerin analizini yapar. HAD analizi, akışkanların davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve optimize edilmesine yardımcı olur. Bu nedenle birçok endüstride, özellikle havacılık, yapı  ve ilaç sanayinde geliştirme çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu yazımızda bir veri merkezinin soğutma ünitelerinin yüzey emiş sıcaklılarını ve bypass oranlarını , rüzgar yönü gibi etkenlere bağlı değişimlerini HAD analizi kullanarak inceleyeceğiz. Buradan çıkan sonuçlarla en yüksek bypass oranlarını tespit etmeye çalışacağız.

Örnek bir model kurgulayıp üzerinden senaryolarımızı gerçekleştirelim:

Şekil 1 Örnek Veri Merkezi ve Katı Modeli

Bir veri merkezinin çatısında 10 adet:

  • İklimlendirme Üniteleri (emiş ve atış menfezleri)
  • Jeneratör odalarından atılan gazlar için Jeneratör Bacaları
  • Jeneratör Fanları
  • Jeneratör Taze Hava Emiş Menfezleri yer alır.

Tasarım ve analizler için odaklanacağımız noktalar iklimlendirme ünitelerinin emiş menfezlerinde oluşan sıcaklıklar ve bypass oranlarıdır.

Şekil 2 Analizde Kullanılan Ünitelerin Katı Modeli

Senaryolardan bağımsız olarak veri merkezinin işletmesinden kaynaklı sınır şartları değerleri oluşturulmalıdır. Bunlar cihazların ve havalandırma elemanlarının hangi debi, sıcaklık ve derişimlerle emiş ve atış yapacağının tanımlanmasıdır.

Şekil 3 Veri Merkezi Operasyon Sınır Şartları

8 Farklı Rüzgar Yönü Senaryosu

Örnek sistem üzerine uygulanacak dış ortam şartları için sınır koşullarını tanımlayalım:

  • 41.5 °C atmosfer sıcaklığı
  • 8 Yönden Uygulanacak Rüzgar Profili
Şekil 3 Sekiz Yönden Uygulanacak Rüzgar Profili
Şekil 4 Cihaz Emiş, Atış Yönleri ve Rüzgar Profilinin Uygulanacağı Yönler

Şekil 3’te bulunan rüzgar profilini 8 farklı yönden uygulayarak cihazların yüzey emiş sıcaklıklarının ortalamaları ve bypass oranları tespit edilmiştir.

Şekil 5 Doğu Yönü Rüzgarı Hız ve Sıcaklık Dağılımı
Şekil 6 Doğu Yönü Rüzgarı Çatı Sıcaklık Dağılımı
Şekil 7 Doğu Yönü Rüzgarı Emiş Yüzey Sıcaklıkları

Şekil 5,6 ve 7’de gösterilen doğu yönünden esen rüzgarların hız, sıcaklık ve yüzey sıcaklıkları dağılımları gösterilmiştir. CFD analizinden aldığımız verilere göre rüzgar yönleri ile iklimlendirme ünitelerinin yüzey emiş sıcaklıklarının ortalamaları hesaplanmıştır.

Şekil 8 Yönlere Göre Ortalama Yüzey Emiş Sıcaklıkları Dağılımı

Şekil 8’de gösterilen grafiğe göre, ortalama yüzey emiş sıcaklıklarının ve bypass oranlarının en yüksek değerleri doğu ve batı rüzgarlarında oluşmaktadır. Bütün yönlerin ortalama değerleri için Tablo 2 incelenebilir.

Tablo 2 Yönlere Göre Ortalama Yüzey Sıcaklıkları ve Bypass Oranları
Şekil 9 Doğu ve Kuzey Rüzgarlarının Sıcaklık Dağılımına Etkisi

Kuzey ve Güney yönünden esen rüzgarlar için bypass oranları görece düşük, Doğu ve Batı yönlerinden esen rüzgarlarda bypass oranları yüksektir. Görsel 9’da gösterildiği üzere Doğu-Batı rüzgarları cihazlardan atılan sıcak havayı emiş yüzeylerine doğru sürüklemektedir, buna bağlı olarak bypass oranları artmıştır. Kuzey-Güney Rüzgarları ise cihazlardan atılan sıcak havayı orta bölgede toplamaktadır. Bypass oranı rüzgarın yönüyle doğrudan alakalıdır. Bypass oranının rüzgar yönü ile artıp azalması bir tasarım kriteridir ve bölgedeki hakim rüzgarlar tasarım aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Gelecek hafta, rüzgar yönleri ile birlikte profil üzerinden rüzgar şiddetlerini de artırarak tasarımdan kaynaklı bypass oranlarının değişimini inceleyeceğiz.