Enerji Modellemesi

Yapınızın enerji tüketimini detaylı olarak tasarım aşamasında bilmek ve bunu konfor çıktılarıyla kıyaslayarak süreci devam ettirmek.
Home  >  Hizmetlerimiz  >  Enerji Modellemesi

Enerji Modellemesi

Dünyada enerji tüketiminin yapı kaynaklı oranı %40 mertebesinde olmaktadır. Bilindiği üzere yapı-inşa tasarımında alınabilecek doğru ve erken kararlar, bir binayı işletme esnasında enerji tüketimi açısından oldukça avantajlı noktaya taşıyabilir. Alkazar’ın birlikte çalıştığı ekiplerle asıl amacı sadece enerji tüketimi açısından en avantajlı noktayı yakalamak değil, konfor ve tüketim açısından dengeyi yakalamaktır.

Enerji modellemesi size tasarım aşamasında binanın aylık ne kadar enerji tüketeceğini göstermede ve süreçte yapacağınız değişikliklerin hangi oranda tasarruf ya da avantaj getireceğini sunacaktır. Hazırlanacak enerji modeli için en kritik konu uygulanacak iklim veri setidir. Alkazar bu noktada eşsiz çözüm sunarak, doğrudan proje lokasyon verisinin teminini yaparak uygulanabilecek en gerçekçi veri ile analizlerini tamamlar. Bu tip analiz programları genellikle sadece havalimanlarının uzun yıllar ölçüm verileri kullanılarak çalıştırılmaktadır. Fakat örneğin İstanbul Atatürk Havalimanı ölçüm verisiyle Beykoz ilçesinde uygulanacak bir projenin ya da Sarıyer’de inşa edilecek bir yapının mikro iklim değişiminde sapmalar mevcuttur. Bu sayede özgün lokasyon verisi en doğru analiz ve tasarım çıktılarını oluşturur.

Enerjinin iç ortamda fazla harcanmasına kimi mahalde güneşlenme saatinin fazla olması, kimin de ise fazla gölgeli alanda kalması sebebiyet verir. Ya da tercih edeceğiniz bir güneş kırıcının uzunluğunun ya da tipinin çok hızlı varyasyonlarıyla karşılaştırılmasının yapılarak en optimum ürünün tespit edilmesi sağlanabilir.  Bu tip uygulamalarda enerji tasarrufuyla termal konforun birlikte ele alınması ise en kritik konudur. Kimi zaman bir güneş kırıcının enerji tasarrufu açısından ideal tipi, boyu ya da rengi seçilmişken, termal konfor açısından boyutları yeterli talebi karşılamayabilir. Bütünleşik yürütülen analizler sayesinde bahsedilen çıktılarla birlikte, işveren için de bakım yöntem ve maliyetleri açısından birlikte hareket ettiğimiz diğer danışmanlarla tercihler yorumlanır.

Bina Enerji Simülasyonu

Güneşlenme saatleri ve yolunun çıkarımı sayesinde yapı oryantasyonu irdelenir

Böylece enerji modellemesiyle yapının;

  • Şekil,
  • Yön,
  • Cephe tipi,
  • Malzeme (cam, metal profiller, iç ortam kaplamaları vb.)
  • Yenilenebilir kaynakların geri dönüşü,
  • Aydınlatma kontrol sistemi gibi etkenlerini maliyet ve performans açısından kıyaslama imkânı oluşmaktadır.

Bina Enerji Simülasyonu

Hangi cepheye ne kadarlık güneş enerjisi dağılımının olacağı hesaplanarak 8760 saatlik analizlerle irdelemesi yapılır