Gün Işığı Analizi

Bir kağıdı okumak için gerekli ışık mertebesi, tasarım esnasında görselleştirilir ve zayıf bölgeler kolayca doğal ışıktan faydalandırılır.
Home  >  Hizmetlerimiz  >  Gün Işığı Analizi

Gün Işığı Analizi

Yüzeye düşen ışık miktarı aydınlık seviyesini belirlemektedir. Bir mekândaki konforu etkileyen parametrelerden birisi de görsel detaylardır. Örneğin ofis ortamında okuma yapmaya çalışırken masanızın üzerindeki ışık şiddetinin gözünüzü rahatsız etmemesi için standartlara göre tanımlamış lux mertebesinde olması gerekir. Dış ortam açık bir gün, 10000lux değerine eşdeğerken, ofiste 300-500lux arası aydınlık mertebesi oluşturulmalıdır.

Alkazar doğal aydınlatmanın nitelikli tasarımı için,

  • Mekân bilgisini,
  • Yansıyan ışığın iç ortamdaki dağılımını,
  • Dış yapılardan ve çevreden gelecek ışığın yansımasını,
  • Bulutluluk ve zamanı,
  • Dış ortam görme oranlarını kullanarak hareket etmektedir.

Gün Işığı Analizi

Işık dağılımının farklı güneş kırıcılarla değişimi

Cephede kullanılan malzemelerin kimi zaman parlama (glare) etkisinin iç ortama yansıması görsel konforsuzluk oluşturabilir. Bu durumun henüz tasarım aşamasında görselleştirilmesi, kullanıcının daha mekâna yerleşmeden yaşayabileceği görsel konforsuzlukları giderme imkânı sağlayacaktır. Camların geçirgenliğinin görünür ve diğer dalgaboylarına göre ışık ve ısı olarak iç ortama alınmasının karşılaştırmaları yapılarak aydınlık düzeyi hesaplanacaktır.

Mahalde konforun ısıya, hava hareketlerine, ses dağılımına, hava kirliliğine bağlı olduğu kadar görsel değişimlere de bağlı olduğu analizlerle somutlaştırılır.

Gün Işığı Analizi Bilgi Formunu İndir Glare Etkisi Bilgi Formunu İndir