Tahliye Analizi

Acil durum anında insan davranışlarını, tasarım sürecinde simüle etmek, gerçek anda riski azaltacaktır.
Home  >  Hizmetlerimiz  >  Tahliye Analizi

Tahliye Analizi

Bir yapının acil durumda ne kadar sürede tahliye edilebileceğinin hesaplanması, insan yaşamı için, yapı tasarımı esnasında göz ardı edilemez. Bu sebeple yangın yönetmelikleri ve standartlarda (SFPE, NFPA, BS, DIN vb.)  hesaplamada kullanılacak analitik yöntemler belirtilmiştir. Bina kodları, çok katlı binaların güvenli tasarımı için minimum gereksinimleri belirler. Bununla birlikte, bu tür binaların karmaşıklığından ve yangın söndürme ve kurtarma operasyonlarındaki olası zorluklardan kaynaklanan riskleri azaltmak için genellikle ek can güvenliği önlemleri alınması gerekir. Dünya Ticaret Merkezi tahliyesi gibi son olaylar bu konuda farkındalık yarattı. Binalar için mevcut acil durum prosedürlerinin yeterliliği hakkında sorgulamalar artış gösterdi. Çok katlı binaların tahliyesi için hangi çıkış bileşenleri (örneğin merdivenler, asansörler, sığınaklar, gökyüzü köprüleri vb.) hangisi en uygunudur, bunun sorgulaması yapıldı. Tahliye verimliliğini artırmak için hangi acil durum prosedürleri kullanılmalıdır? Bu soruların basit cevapları yoktur ve genellikle incelenen binanın özelliklerine bağlıdır.

Tahliye Analizi

Kule tahliyesi

Analiz çalışmalarında her odanın modellenmesi, zonlamaların yapılması, kullanıcı sayısının ve bunların birçok özelliklerinin (omuz genişliği, yürüme hızları, davranış tipleri) tanımlanmasıyla, kaç dakika içinde mahâlin boşaltılabildiği simülasyonla hesaplanır. Şimdiye kadar validasyon ve verifikasyon için yapılmış birçok örnek çalışmayla, performansa dayalı hesapların tutarlılığı literatürde belirtilmiştir.

Tahliye Analizi

Bu yaklaşım sayesinde mimari tasarımın hızlı ve basit değişikliklerle, oluşabilecek kritik yığılma bölgelerini tespit etmesi, tıkanmaya sebebiyet verecek koridor yapılarında basit düzenlemeler yaparak, sonuçların iyileşmesini görmesi oldukça olasıdır.

Tahliye Analizi Bilgi Formunu İndir