Mikroiklim Analizi

Mikro-iklim çalışmaları, nüfusun giderek şehirlerde yoğunlaşmasıyla önem kazanmaktadır.
Home  >  Hizmetlerimiz  >  Mikroiklim Analizi

Mikroiklim Analizi

Mikro-iklim çalışmaları, artan nüfusun şehirlerde yoğunlaşmasıyla giderek önem kazanıyor. Nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak adına artan yapılaşma, beraberinde enerji tüketimini artırdığı gibi konforu, hava kalitesini de olumsuz etkileyerek hastalık ve oranlarını artıyor.

Mikroiklim Analizi

Sıcaklık yığılmasının olduğu bölgelerde rüzgâr yakalayıcı çözümlerin uygulanması

Geçmiş dönem iklim verilerinin incelenmesi, hali hazırda sıcaklık değerlerinin yükselişi, insanlığın ekolojik olarak zor günler geçireceğini gösteriyor. Bu tespitlerin sayısal olarak analizi ise doğru tasarım kriterleri ve nitelikli uygulamalar için avantaj sağlar. Alkazar sadece bir yapı için iklim analizi değil, yapı çevresindeki bloğun geçmişten günümüze nasıl bir değişime sebep olduğunu somutlaştırarak sayısal veriyle yanınızdadır.

Nümerik yöntemlerin kullanılarak hesap yaptırılması, son 10 yıllık dönemde bilgisayar alt yapısı ve yazılımların gelişmesiyle birlikte hızlandı. Böylece çevre yapıların, topografyanın, arazi tipinin (sık ormanlık, göl ya da kuru çöl iklimi vb.) ve yapı formunun dijital olarak modellenmesi birlikte ele alınabilir. Bunun sonucunda ise ortaya çıkan yeni mikro-iklim ve önceki iklim tipinin farkları görselleştirilerek konfor ve enerji tüketimi için birlikte detaylı yorumlanır.

Mikroiklim Analizi

Proje bölgesinin iklim analizi yapılır ve ilk tasarım için çözüm önerileri sadece iklim verisi üzerinden geliştirilir

1950’li yıllarda tanımlanan ve şehirleşmeye bağlı oluşan sık yapılaşmayla kullanılan bir tanımlama “kent ısı adası” günümüz mimarisinde kritik konulardan biridir. Rüzgâr, nem, hava sıcaklığı, ışınım sıcaklığı ve bunlara bağlı hissedilir sıcaklığın değişmesi, mikro-iklim açısından uygulanacak yapının tüketeceği enerji değerini etkilediği gibi çevrede yaşayan insanların da termal konforunu etkiler. Yeni tasarlanacak bir yapı için ilk aşamada bölge iklim verilerinin üretilmesi (WRF) önemlidir. Sonrasında ölçeğin küçültülüp, daha detaylı analizle (özellikle rüzgâr ve solar ışınım değişimleri – CFD model) yapıların birbirine olan etkisini konfor açısından gösterir. Yapı kabuğuyla birlikte enerji analizlerinin ilk tasarım aşamasında belirtilmesi sayesinde de mikro-iklim ve kendi oluşturacağı yeni mikro-iklim için tüketim oranları tespit edilir. Bu veriler sayesinde doğru iklimlendirme sistemi seçimi, rüzgâra bağlı konfor artırıcı önlemler, kum fırtınaları için cephe yöneliminin doğru seçimi, yağmur birikmesine bağlı yığılmaların doğru planlanıp (modellenip) yönetilmesi mümkün kılınır.