Biz Kimiz

Alkazar; iklime dayalı veri analiz kabiliyeti ve ölçüm, nümerik yöntem ve bunların bulut tabanında hesaplanarak işlenmesini, bina fiziği özelinde hizmet olarak sunmaktadır.
Home  >  Hakkımızda  >  Biz Kimiz
Biz Kimiz

Biz Kimiz

Alkazar Mühendislik

Kişisel girişim olarak yapı sektöründeki ihtiyaçlar gereği, performans analiz hizmetleri verebilecek bir şahıs firması olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Yüksek katlı yapılarda cephe rüzgar yükü ve kapalı mahallerde yangın simülasyon hizmetleri bina ölçeğinde uygulanan ilk çalışmalardır. Bina performans analizlerine yönelik sektörel gereksinimlerin olgunlaşması ve hesaplamalı metodlar için açık kaynak kodlu yazılımsal alt yapının tamamlanması bu süre zarfında olmuştur. Paralelde yerel ölçekli birçok proje desteklenmiştir.

Alkazar Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Avrupa Birliği ve Tübitak projelerinde yer alabilmek, kamu gruplarına destek verecek hiyerarşik ve kurumsal iş modeline geçiş yapmak adına Alkazar Mühendislik firması Nisan 2017 itibariyle limited şirket yapısına geçmiştir. Üniversitelerden aldığı akademik danışmanlık ile şirket bilgi birikimini artırma, farklı fizikteki problemler için özelleştirilmiş yazılımların geliştirilmesi ve bulut tabanlı oluşturulan çözümlerle şirket içi kurumsallaşmanın gelişmesi sağlanmıştır.

2017 yılından bu yana mahallerde konfor ve enerji tüketimine dair takip edilen proje içerikleri, küresel ölçekte iklime dayalı veri analiz çalışmalarıyla da desteklenmiştir. Ayrıca risk ve güvenlik tarafında özellikle yangın ve tahliye modellemelerinin uluslararası projelerde geçerlilik kazanması, şirket ölçeğine günbegün büyüme katkısı sağlamaktadır. Böylece Alkazar Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri, yapı fiziği konusunda geliştirdiği çözümleme alt yapıları ve yazılımlarla, teknoloji açısından yüksek bir dinamik yakaladı.