KİMLER İÇİN BURADAYIZ

Alkazar, tasarım odağı konfor, enerji tüketimleri ve güvenlik olan mimar, mühendis, şehir plancıları, yapı sahipleri, tesis yöneticileri ve sürdürülebilirlik paydaşları için buradadır.
Home  >  Hakkımızda  >  Kimler İçin Buradayız
Kimler İçin Buradayız

Kimler İçin Buradayız

Yapı fiziği alanında kullandığımız teknoloji alt yapısıyla yüksek katlı bir binanın çatısına yerleştirilen soğutma kulelerinin tasarımını hesaplayan makina mühendisine de, köy arazisinde güneş panellerinin işletmesinde karşılaşacağı problemler için tesis yöneticisinin de ilk andan itibaren Alkazar başarıyla süreci tasarlamasına destek verebilir.

Bir mimarın tasarımını daha ilk aşamada görselleştirmesiyle birlikte konfor, enerji ve güvenlik açısından yaşayacağı durumların analizi, mühendisin içinden çıkamadığı hesaplamalarda tüm detay şartlarını birlikte öngörerek irdelemesi ya da kentsel tasarımcının karar verdiği yapılaşmanın ne türlü bir çevre etkisi doğuracağını anlaması... Tüm bunlar kollektif çalışmayla ve birçok verinin birlikte işlenmesiyle yorumlanabilecek konulardır. Alkazar bu düzeyde tasarım odağı olan herkes için buradadır.

  1. Mimarlar
  2. Mühendisler
  3. Kent Plancıları
  4. Yapı Sahibi
  5. Tesis Yöneticileri
  6. Sürdürülebilirlik Paydaşları

Mimarlar

Yaşam alanları için ilk müracat edilen tasarımcı, en iyi gözlemleyenler arasından, mimarlar olmaktadır. Alkazar bünyesinde, mimari ve mühendislik disiplinlerini birleştirerek hedeflenen tasarımın ne kadar teknik zorlukları da olsa başarıyla uygulanabilmesi için destek sağlamaktadır. Teknik zorlukların arttığı tasarımlar genelde estetik içeriğin yoğunlaştığı yapılardır. Burada denge unsuru olarak analiz çıktıları en makul yaklaşımlar olmaktadır.

Yatırım gruplarının genel itibariyle ilk aşamada iletişime geçtiği ekiplerden olan mimarlık ofislerine tasarımları konusunda doğru vakitte temas edilirse, hizmet içeriğimizin en yüksek verimle çalışacağı kanaatindeyiz. Tasarımı eşsiz kılan çizgilerin, mühendislik açısından uygulanması zorlaşırken, verdiğimiz kapsamdaki analiz destekleriyle uygulanabilirliğin performansının değerlendirilmesi en büyük avantaj olacaktır. Mimarlarla ilk aşamada birlikte hareket etmek, en önemli hedefimiz olmaktadır. Bu sayede sonradan tespit edilebilecek soru işaretleri, daha ilk aşamada simülasyonlar sayesinde farklı durum karşılaştırmarıyla ideal çözüme ulaşabilirlik kapsamındadır.

Sunulan tasarımın konfor ve enerji tüketimleri açısından dengesinin analizlerle ilk aşamada somutlaştırılması tüm diğer gruplar için adeta bir kullanma klavuzu olarak süreçte rol oynayacaktır.

Mimarlar
Mühendisler

Mühendisler

Güvenliğin, sınırlı bütçenin ve estetik kaygıların belirlediği alan içinde en iyi tasarımı çıkarabilmek iyi bir mühendisin hedefleri arasındadır. Rüzgarı, yağmuru, egzozu, sıcaklığı, konforu ve bütün bunları enerjiden tasarruf ederek sağlamanızı isteyen gruplar ve iç sesiniz için Alkazar geliştirdiği analiz yöntemleriyle sizlere kopyalanamayacak çözümler sunabilir. Sizi standart çözümlerin dışına taşırken yapacağımız en iyi şey ise mühendis olarak aynı dili konuşuyor olmamız ve sizi anlamamız olacaktır.

Tek başına hareket eden ya da büyük bir ekibin parçası olarak en iyi tasarıma odaklanmış mühendis olarak tasarımınızın mutlaka şüpheyle yaklaştığınız ve standartlarda istediği tatmin edicilikte cevap bulamadığınız detaylarınız olacaktır. Bu tür durumlarda riski minimize etmek için size sayısal hesaplama yöntemlerinin bize sağladığı avantajla destek verebiliriz. Probleminiz basitse analitik yöntemlerle formüller size yardımcı olacaktır. Yeteri kadar zaman ve maddi gücünüz varsa deneysel çalışmalarla hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Fakat karmaşık hesaplar, kısa vakit ve yeterli maddi imkan oluşturamadığınızda hesaplamalı metodlarla yaklaşım geliştirmek size daha hızlı ve güvenilir karar alabilmek yeteneği sağlayacaktır.

İleri seviye hesaplama araçları ilk aşamada tüm dünyada savunma ve uzay teknolojileri için geliştirilmesinin ardından teknoloji ve bilimi daha alt seviyede kullanan ve daha kısıtlı maddi kaynaklarla hareket eden sektörlere geçiş yapar. Alkazar olarak sizlere verdiğimiz destek rüzgarın, sıcak/soğuk havanın, dumanın, alevin, enerji tüketimlerinin ve insan sağlığını etkileyen tüm bu fiziksel kavramların simülasyonunun yapılabilmesidir. Yüksek katlı bir binanın cephe kaplamasının rüzgara olan dayanımını, malzeme maliyetlerini optimize edilmesini sağlayarak hesaplamak için Alkazar rüzgarı ilk aşamada iklim analizleri yaparak ele almaktadır. Rüzgar yön ve şiddetiyle birlikte sıcaklık değişimlerinin de yıl bazında lokasyona göre geçmiş yıllar için irdelenmesiyle doğal ya da gece havalandırması için yapının teknolojiye en az ihtiyaç duyacağı tasarım, teknolojinin ilk aşamada çok yüksek seviyede kullanılmasıyla sağlanabilmektedir.

Mühendislerin kullanıcılar için belirlediği taze hava alım menfez yerleşimleri veya ısıl konfor için seçtikleri camların kontrol edilmesi yapı özelinde her nokta için olmasa bile tip mahaller için simülasyonlarla ele alınarak riskler minimize edilebilir olacaktır. Alkazar son sekiz senedir çalıştığı ve deneyim kazandığı birçok farklı projenin birikimiyle sizlere daha fazla fayda üretmenin takipçisi olmaktadır.

Kent Plancıları

Bir kent için yeniden yapılanma ya da yeni mahali alanları hayata geçirmek, politika, ulaştırma, mimarlık, mühendislik, tasarım ve tarih birikimini iyi kullanmayı gerektirecektir. Rekabetin olduğu dünyada farklılığı ortaya çıkarmak basit görülen tasarımların altında yatan karmaşık fiziği iyi analiz etmekten geçmektedir. Yapıların yüksekliklerini artırırken oluşturulan mikro iklimi kontrol ederek, konfor alanları bile oluşturulabilecekken, bunları temel bilgilere dayandırmak yerine, Alkazar ekibinin yanınızda teknolojiyle destek verdiğini bilmeniz sizi daha ileriye taşıyacaktır.

Kentsel planlamacılar uzun yıllardır kamunun ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmışken diğer yandan mimarlığa, ulaştırmaya, mühendisliğe, tasarım anlayışına, politikalara ve tarihi birikime olan mesafelerini de optimize etmek zorundadırlar. İşlevsel ve çekici kamusal alanlar oluşturma planlarını yapanlar dengeyi korumuşlardır. Alkazar’ın destekleri şehir planlamacıların çarpıklığı azaltmasına yardımcı olurken, kamu ve özel sektöre hesap verebilirlik konusunda analizlerle veri üretebilmektedir.

Kentsel tasarım çalışmalarında bazen tarihi bir alanı korumanız gerekebilir. Bu sebeple birçok mühendislik ya da mimari tasarım değişikliği için kısıtlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu noktada simülasyon destekleri çok farklı senaryoların, fikir düzeyinde denemelerin hızlıca gerçeklenmesini ve sonuçların kendi içinde kıyaslanarak en iyi yaklaşımın belirlenmesini sağlayacaktır. Alkazar tarihi değerlere saygı duyma ve estetik kaygıları hissederek teknik çözümler sunmaya odaklanmaktadır.

Belirli kamusal alanlarda güvenlik ve konforun bir araya getirilmesi rastgelesellikle değil, iyi tasarımlar sonucunda gerçekleşir. Çok fazla güneşlenmenin olduğu bir alan için, doğal yollarla kullanabileceğiniz hakim rüzgarları kesmeyecek yerleşimler, ışık yansıması sebebiyle kullanılmaz hale gelecek güzergahların hem enerji tüketimi açısından hem konfor açısından ele alınarak irdelenmesi Alkazar’ın sağlayabileceği çıktılardan olacaktır.

İyi bir kentsel mekanın tasarımı, neredeyse modern uygarlığın her yönününü ele alan düzenlemeleri yerine getirmeyi içerir. Bu noktada kullanılması gereken standartlar, kriterler ve yönetmelikler Alkazar’ın üreteceği veriyle desteklenecektir.

Kentsel Planlamacılar
Yapı Sahipleri

Yapı Sahipleri

Yatarımcı her zaman kazanacağı alanlara girmeyi hedefleyen kişidir. Bu amaçla başlamadan önce tüm riski gözden geçirmek ister. Sonradan riskleri önlemenin maliyeti finansal yükleri artırmaktadır. Alkazar sorun giderici değil, sorunları önleyici analizlerle yapı sahibini ilk tasarımla birlikte destekleyebilir. Rüzgardan oturulamayacak kiralama alanları ve yemek kokularıyla mücadele etmek zorunda kalan kiracılarınız için tüm riski ilk aşamada bilmek size çok daha kazançlı bir yatırım sağlayabilir.

Yapının geliştirilmesi, inşaası, bakımı ve işletmesi alakadar olan herkes binanın başarısında önemli paya sahip olacaktır. Fakat bunların gerçeklenmesindeki asıl olan yatırımın sahibidir. Yatırımcı ile ilk aşamadan itibaren Alkazar’ın birlikte hareket ediyor olması, simülasyon teknolojisi sayesinde süreç içinde akla gelen birçok temel sorunun hızlıca analiz edilerek irdelenmesini sağlayacaktır. İlk tasarımda olabilecek temel değişiklikleri görselleştirme ve en uygun tahmin edilen çalışmaların denemeleri desteklenecektir. Mekanik tasarım ekibinin, mimari grubun, cephe ya da yangın danışmanının söylemlerini hızlıca simüle ettirip söylemlerin simülasyonlarla somutlaştırılarak iyileştirilmesi sağlanabilecektir.

Yapının tasarım, inşaa ve operasyon süreçlerinin her aşamasında fayda sağlayacak şekilde simülasyon yaklaşımıyla dumanın, mahallerde termal konforun ya da kiralık alanlarınızın yılın kaç günü rüzgar konforsuzluğu sebebiyle oturuma müsait olmayacağını biliyor olacaksınız. Yapınıza yüklediğiniz değerin, saat ve sermaye karşılığını tam manasıyla alabilmek için bugün Alkazar ile irtibata geçmeyi beklemeyin. Tecrübelerimizi sizlerle paylaşabilmek adına birlikte çalışmanın fırsatı sizin yapınız olacaktır.

Tesis Yöneticileri

Sizden beklenen en temel gerçek daha düşük faturalarla devam etmek ya da kullanıcılar için her zaman istenilen konforu sağlamak ise Alkazar’ın yaptığı ilk aşamada tasarımı irdelemek olacaktır. Yapı fiziği içinde teknolojinin kullanılmasıyla artan karmaşıklık tüm senaryoların gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Sağlık kampüsü, spor salonunu ya da yüksek katlı bir binanın yönetiminden sorumlu olabilirsiniz. Bizim vereceğimiz simülasyonların sizin sahada yaşadıklarınızla örtüştüğünü gördüğünüzde, birlikte çözüm üretmeye başlamış olacağız.

Sizlerin çalışanlar için verdiğiniz hizmet, sadece işler yolunda gitmediği zamanlarda anlaşılacaktır. İç ortamda havanın kirliliğinden, termostat savaşlarından, açık ofislerde oluşan gürültü kirliliğinden gelen şikayetler için hokkabazlık adına en iyi sahne performansınızı ortaya koymak zorunda kalacaksınız. Kıymetinizin bilinmesi ise sorunların en hızlı ve basit yöntemlerle çözülmesinden geçmektedir. Bu noktada Alkazar’ın birikimine güvenerek hareket etmek işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Rüzgar, buzlanma veya kar birikmesi gibi tasarım aşamasında irdelenmesi yapılmış doğal risklerin raporları tesis yönetimi içinde önem arz etmektedir. Bu destek operasyonel tehlikeler için elinize hareket kitapçığı sağlayacakken, hem de riskleri bertaraf etmede Alkazar’ın yanınızda durmasıyla güvenebileceğiniz bir paydaş olacaktır.

En iyi tasarım ve inşaii uygulama dahi tesis, bina devreye alındıktan sonra hiç tahmin edilmeyen harcamalar ve sorunlarla başbaşa kalabilir. Bunda ki en temel sebep insan davranışlarındaki farklılıklardır. Verimin artırılması ve tasarruflu hareket edilebilmesi için Alkazar işletme sürecinde sensör filosu desteğiyle problemli bölgeleri izleyerek, sistem çalışma ve iyileştirilmesinde yanınızda olacaktır.

Tesis Yöneticileri
Sürdürülebilirlik Paydaşları

Sürdürülebilirlik Paydaşları

Bir mahalin sürdürülebilirliği yeşil alanlarıyla ön plana çıkabilir. Biz bununla birlikte tüm karmaşıklığın içindeki tasarım mükemmelliğini bilerek de sürdürülebilir alanların tasarlanmasını destekliyoruz. Bu girişimde bulunan paydaşların işlerini kolaylaştırma noktasında teknolojinin tasarım sürecinde en verimli şekilde kullanılması, işletmeye alındıktan sonra ise bu durumun minimize edilmesi en kritik konu olacaktır. Alkazar elindeki tüm simülasyon birikimini bunu sağlamak amacıyla teknoloji yatırımını bünyesinde maksimize ederek çözüm önerileri geliştirmektedir. Yapının enerji tüketimi ve sağladığı konfor açısından denge mertebesinin ölçülmesi yapılmadan önce ancak sanal olarak irdelenebilir. Bu amaçla küresel iklim modellemesinden, bölgesel iklim modeline, orta ölçekli oluşan mahali iklim modelinden de mikro iklim modellemesine geçiş yapılarak oluşturulan verinin, iç ortamda nasıl bir iklim koşulu oluşturduğu enerji tüketimleriyle birlikte Alkazar tarafından daha fikir aşamasında somutlaştırılabilir.