Blog

Alkazar Teknoloji ekibinin hazırlamış olduğu farklı analiz senaryolarının içeriğini buradan takip edebilirsiniz.
Home  >  Blog  >  Kış Mevsiminde Ofiste Doğal Havalandırma
Kış Mevsiminde Ofiste Doğal Havalandırma
21 Ocak 2022

Kış Mevsiminde Ofiste Doğal Havalandırma

Günümüzün çoğu saatini geçirdiğimiz ofis ortamında konfor seviyesi önemli bir kıstastır. Konfor anlayışı; termal konfor, havalandırma, yeterli doğal gün ışığı alımı, aydınlatmaların doğru yerleştirilmiş ve yeterli düzeyde olması gibi birçok duruma bağlıdır. Bu yazımızda ofisimizdeki termal konfordan ve kısmen iç ortam hava kalitesinden bahsedeceğiz.
İstanbul, Levent’te bulunan Alkazar ofisindeyiz. Açık ofisimiz yapının çatı katında bulunuyor ve çatı katının önünde terasımız var. Tasarım vesilesiyle ofis ve teras bağlantısı PVC sürgülü kapı aracılığıyla ayrılıyor. Dış ortam havasının 4°C olduğu ve ofiste aynı anda 7 kişinin çalıştığı bir günü irdeledik. Mahal fan coillerle iklimlendiriliyor. Bu ısıtıcılar çalıştıktan kısa süre sonunda mahal sıcaklığı ortalama 21°C’de stabil duruma erişiyor. Fan coil cihazları bir fan ve ısı geçiş yüzeyi olarak serpantin içeren elemanlardır. Kazan tarafından ısıtılan sıcak su serpantinler içinden geçirilir. Fan yardımı ile odadan alınan hava, serpantinler üzerinden geçirilerek tekrar odaya üflenir. Böylece mahaldeki hava şartlandırılır.

CO2 oranı iç ortam hava kalitesini ölçmede en çok kullandığımız parametredir. İnsan ağzından yayılan CO2 bir süre sonra mahalde birikerek kirli hava oranını arttırır. Yeterli havalandırmanın sağlanamadığı ölü bölgelerde riskin arttığından önceki blog yazımızda bahsetmiştik (Link : https://alkazar.com.tr/blog-tr/acik-ofiste-covid-19-pozitif-misafir-pauze/). Mahalde 2000ppm – 5000ppm seviyesinde ölçülen CO2; baş ağrısı, düşük konsantrasyon, kalpte sıkışma ve uyku gelmesi problemlerinin önünü açar. Mahalin doğal veya mekanik yollar ile sürekli havalandırılması sağlık açısından önemlidir.

Şekil 2 CO2 seviyesi ile havalandırma arasındaki ilişki (İskid)

ASHRAE 55 ve ISO 7730 standartlarına göre oturan bir insanın ayakları ile kafası arasındaki sıcaklık farkının metrede 3°C üzerinde olması lokal konforsuzluk olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda tanımladığımız koşullarda geçerliyken, ekip arkadaşlarımızdan biri biraz iç ortam havasından bunalarak teras kapısını açıyor. Teras kapısının açılmasıyla birlikte 4°C olan dış ortam havası ofis içine hızlı bir şekilde yayılıyor. Sadece birkaç dakika içerisinde dikey eksendeki sıcaklık katmanlaşmasının termal konforsuzluğa sebep olduğu ve hissedilen sıcaklığın baş hizasında 17°C’ye kadar düştüğü, ayak hizasında ise 7C dereceye kadar indiği görülmektedir.

Teras Kapısı Açılırsa İç Ortam Sıcaklığı Kaç Dakikada Değişir ?

Pencere açarak havalandırma ihtiyacını giderme durumu, özellikle kış aylarında bize enerji kaybı olarak geri dönmektedir. Teras kapısının açılmasıyla ortamın sıcaklığı hızla düşer. Başka bir çalışanımız üşüdüğü için teras kapısını kapatır. Kapının kısa bir süre açılıp kapanması sonucunda ortamı yeterince havalandıramayız ve ayrıca odadaki sıcak havanın dışarı çıkmasına neden oluruz.
Mahaldeki sıcak havanın hızlı değişimi enerji tüketimimizi arttırır. Enerji tüketimindeki artış faturalarımıza olumsuz olarak yansıyacaktır.
Bu problemi çözmek için tek oda ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi kullanılabilir. Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları genel yapısı itibariyle odadaki havanın kirlilik durumunu ölçer. Ölçüm sonucuna göre aktive olur ve ortama ön ısıtma yapılmış taze hava sağlar. Gerçekleştirilen ısıtma işlemi ile dış ortam 4°C olmasına rağmen İç ortama alınan taze hava yaklaşık 16°C olur (Isıtma miktarı ürüne göre değişmektedir.). Böylelikle yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanmasına imkan verir. Bu cihazlar sayesinde mahale belirli oranda taze hava alınarak termal konforsuzluğun önüne geçilebilir. Ayrıca hasta bina sendromunun da önünü alacak bir ofis ortamına kavuşabilirsiniz. En azından biz böyle planlamaya başladık.
Ele almış olduğumuz bu çalışmada, kapının açılmasıyla 1 dk içerisinde mahale yayılmış olan soğuk hava termal konforsuzluğa sebep olmaktadır. Aşağıdaki videodan termal konforsuzluğa sebep olan havanın hareketine ulaşılabilir.

https://youtu.be/ujvNYqZPA3M