Blog

Alkazar Teknoloji ekibinin hazırlamış olduğu farklı analiz senaryolarının içeriğini buradan takip edebilirsiniz.
Home  >  Blog  >  Açık otopark daha çabuk mu yanar?
Açık otopark daha çabuk mu yanar?
29 Eylül 2019

Açık otopark daha çabuk mu yanar?

31 Aralık 2017 tarihinde Liverpool, İngiltere’de meydana gelen yangın faciasında, 1400 araç ve bir açık otopark binası tümüyle yanmıştır. Olay yangına karşı alınan tedbirlerin açık otoparklarda da en az yeraltı kapalı otoparklarda olduğu kadar önemli olduğunu ispatlar niteliktedir. Tür farkı gözetmeksizin otoparklar yüksek seviyede yangın riski içerir. Özellikle günümüz teknolojisi ile üretilen otomobiller geçmiş modellere nazaran çok daha fazla petrol türevi malzemeler içermektedir. Bu durum yangın riskinin ötesinde, yangın esnasında ortaya çıkan ısı yükünü ve duman yoğunluğunu arttırmaktadır.

Açık Otoparklarda Yangın

Açık otopark yangının genel görünümü (bbc.com)

Otopark yangınlarında, yangın sadece araçları ve iç atmosferi değil çevresinde bulunan tüm materyalleri etkiler. Liverpool yangını, yangın esnasında oluşan ve etrafa yayılan ısının bina statiği üzerindeki olumsuz etkileri de gözler önüne sermiştir. Yüksek sıcaklık nedeniyle mikroskobik yapısı bozulan çelik ve beton mukavemetini kaybetmiş ve yer yer katlarda çökmeler meydana gelmiştir. Bu bakımdan yangın esnasında yangını kontrol altına alabilmek, tüm binanın güvenliği için bir gerekliliktir. Alt katlarda çıkan bir yangın, üst katlara yayılmasa bile tüm binanın çökmesine neden olabilmektedir.

Açık Otoparklarda Yangın

Yangın sonrası genel hal (driving.co.uk)

Sanılanın aksine, açık otoparklarda yangın güvenliği sağlayabilmek, kapalı otoparklara göre daha zordur. Kapalı otoparklarda egzoz, taze hava beslemeleri ve jet fanlar ile kurulan bir konfigürasyonun sonuçları çok daha tahmin edilebilirken, açık otoparklar atmosfer koşullarından bağımsız düşünülemez. Yangın anındaki hakim rüzgarın yönü ve şiddeti yangının ilerleyişini değiştirecektir. Bu sebeple açık otoparklarda henüz tasarım aşamasındayken, en azından hakim rüzgarlar altında mimari yapı detaylandırılmasıyla analizler yapılabilir. Ayrıca yangın güvenliğinin birinci ve en önemli kıstası olan zehirli gazın güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi ilkesi, açık otoparklarda çok daha zor olacaktır. Kapalı otoparklarda zehirli gaz ve duman egzoz şaftı aracılığıyla kontrollü bir şekilde tahliye edilirken, açık otopark yangınlarındaki zehirli gaz ve duman, hakim rüzgar nedeniyle otopark çevresindeki insanların da yaşamını tehlikeye atabilir.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında açık otoparkların mimari ve mekanik tasarımları, ilgili simülasyon, test ya da standardın özenle uygulanması/yapılması can ve mal kaybını mümkün olduğunca engelleyecektir.

Açık Otoparklarda Yangın

Bir açık otopark yangın dumanı simülasyon görüntüsü, rüzgarsız çevre

Mevcut facianın oluşmasında teknik yetersizlikler de etkili olmuştur. Öyle ki, bir açık otoparkta mutlaka yangın zonlaması yapılmalı ve sprinklerli yangın söndürme sistemi kullanılmalıdır. Bina statiği modüler tasarlanmalıdır. Bir kattaki kısmi göçükler tüm bina statiğini etkilememelidir. Açık otopark dış cephesi bir katta çıkan yangının bina cephesinden diğer katlara yayılmasını engel olacak şekilde tasarlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki açık otopark yangınlarında, yangın bina cephesi üzerinden hakim rüzgar ve bölgesel hava türbülansları nedeniyle alt katlara da sıçrayabilmektedir.

Açık Otoparklarda Yangın

Sprinkler sisteminin yangın yükünü azaltmadaki etkisinin ne kadar önemli olduğunu grafiğe bakarak söyleyebiliriz

Açık Otoparklarda Yangın

Sprinkler sisteminin görüş mesafesine etkisi

Açık Otoparklarda Yangın

Sprinkler sisteminin yangın alanındaki sıcaklık değişimine etkisi

Mimari ve mühendislik bakımından iyi tasarlanmış bir çok katlı açık otoparkın hakim rüzgarlar eşliğinde yangın simülasyonlarının yapılmasıyla, tasarımının yeterliliği ve olası yangınların otoparkın çevresine olan etkileri kolayca test edilebilir. Yapılması gerekenler eksik yapıldığında, olası bir açık otopark yangınının sonuçlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.