Turkcell Ankara Veri Merkezi

Home  >  Turkcell Ankara Veri Merkezi

Turkcell Ankara Veri Merkezi

CFD Danışmanlığı - İç ve Dış Akış Analizleri
Atmosferik ölçekte bölge meteorolojik analizleri

    • Veri Merkezleri
    • Turkcell Ankara Veri Merkezi

Klimatolojik, Meteorolojik ve Topografik Risk Sınıflandırması,

CFD analiz çalışmalarıyla klima santrallerinin sistem tasarımı, yapı oryantasyonu, dış meteorolojik koşullar ve diğer çevre yapılarla performansının analiz edilmesi

Meteorolojik, klimatolojik ve topografik risklerin tanımlanması  workability.urclimate.com

  • 46.200 m2 kapalı alanda 12.000 m2 modüler yapıda veri merkezi alanı
  • Jeneratör odaları, LV odaları, beyaz odalar ve trafo odaları tasarım performans analizleri